مدت زمان باقیمانده تا اتمام عملیات اجرایی

میزان پیشرفت پروژه نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی

پشت بام ساختمان صندوق ذخیره فرهنگیان

اخذ مجوزها و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق : 85%
انعقاد قرارداد پیمانکاری: 100%
آماده سازی پشت بام : 100%
تامین مالی پروژه : 100%
نصب استراکچرها 100%
نصب پنل ها 0%

آخرین تصاویر پروژه