افتتاح پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی

پشت بام ساختمان موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

.

نیروگاه خورشیدی نصب شده بر روی پشت بام ساختمان صندوق ذخیره فرهنگیان با ظرفیت ۲۰ کیلووات در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید.

————————————

آخرین تصاویر پروژه