ارزش ها

*یکپارچگی و هماهنگی
*نتیجه گرایی
*تعهد سازمانی
*اعتبار و قابلیت پذیرش
*مسئولیت پذیری
*نوآوری

توانایی ها و خدمات

مطالعه، طراحی، ساخت و بهره برداری از نیروگاه های سیکل ترکیبی

مطالعه، طراحی، ساخت و بهره برداری از نیروگاه های مقیاس کوچک

مطالعه، طراحی، ساخت و بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی

مطالعه، طراحی، ساخت و بهره برداری از نیروگاه های بادی

مشاوره تخصصی در زمینه طراحی، ساخت و بهره برداری از انواع نیروگاه ها

سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی

سرمایه گذاری در تولید تجهیزات نیروگاهی خورشیدی.

درباره مفنا

طبق مصوبه شورای سیاستگذاری مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مبنی بر ترکیب بهینه پرتفوی صندوق، مقرر گردیده است تا سهم صنعت نیروگاهی در این پرتفوی حدود 10 درصد باشد. این میزان سرمایه‌گذاری مستلزم تدوین برنامه ای جامع و استراتژیک می باشد تا ترکیب بهینه‌ای از انواع نیروگاه ها اعم از DG، خورشیدی ، سیکل ترکیبی و بادی در بازه زمانی 5 ساله محقق گردد. در این راستا مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سرمایه گذار اقدام به ورود در این حوزه نمود که این مأموریت بر عهده شرکت مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان (مفنا) گذاشته شد تا از این طریق مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ضمن ترمیم پرتفوی خود و بهره مندی از منابع حاصله، نقشی هم در توسعه پایدار کشور ایفا نماید.

تصاویر پروژه ها

 
20180714_0926431
20180714_092808
20180714_092910
شرکت مفنا