نیروگاه مقیاس کوچک گازسوز گچساران با ظرفیت 29/34 مگاوات در مهر ماه سال 1398 به بهرداری رسیده است و هم اکنون با ظرفیت کامل در دست بهره برداری می باشد.

آخرین تصاویر پروژه