افتتاح پروژه نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی

پشت بام ساختمان موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

.

نیروگاه خورشیدی نصب شده بر روی پشت بام ساختمان صندوق ذخیره فرهنگیان با ظرفیت 20 کیلووات در بهمن ماه سال 1397 به بهره برداری رسید.

————————————

آخرین تصاویر پروژه