ارزش ها

  • خلاقیت و نوآوری
  • شفافیت و صداقت
  • سلامت و اخلاق حرفه ای
  • رشد و بالندگی سازمانی
  • ارائه خدمات با کیفیت
  • خرسندی و رضایتمندی کارکنان
  • دقت و درایت در انتخاب پروژه های سودآور، با توجه ویژه به محیط زیست