تاریخچه

با توجه به افزایش روزافزون تقاضا برای انرژی، به ویژه برق از یک سو و حساس‌تر شدن چالش‎های زیست محیطی از سوی دیگر، لزوم حرکت سرمایه‌گذاری‌های حوزه انرژی به سمت تولید انرژی برق با روش‌های پاک و دوستدار محیط زیست، با راندمان قابل قبول را بیش از پیش پررنگ‌تر می‌کند. در واقع حوزه انرژی های پاک یکی از حوزه های استراتژیک و پربازده در حال و آینده می‌باشد. طبق مصوبه شورای سیاستگذاری مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مبنی بر ترکیب بهینه پرتفوی صندوق، مقرر گردیده است تا سهم صنعت نیروگاهی در این پرتفوی حدود ۱۰ درصد باشد. این میزان سرمایه‌گذاری مستلزم تدوین برنامه ای جامع و استراتژیک می باشد تا ترکیب بهینه‌ای از انواع نیروگاه ها اعم از DG، خورشیدی ، سیکل ترکیبی و بادی در بازه زمانی ۵ ساله محقق گردد.

در این راستا مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سرمایه گذار اقدام به ورود در این حوزه نمود که این مأموریت بر عهده شرکت مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان (مفنا) گذاشته شد تا از این طریق مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ضمن ترمیم پرتفوی خود و بهره مندی از منابع حاصله، نقشی هم در توسعه پایدار کشور ایفا نماید.